NEWS

ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈາກພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດກໍາລັງຢ້ຽມຊົມໂຮງງານຜະລິດຂອງພວກເຮົາແລະມີການສົນທະນາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການຫ້ອງສະອາດ.


ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈາກພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດກໍາລັງຢ້ຽມຊົມໂຮງງານຜະລິດຂອງພວກເຮົາແລະມີການສົນທະນາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການຫ້ອງສະອາດ.

14910102278502943

14910102323149579

14910113628588774 (1)

14910113664791074

14910113696585554  • ທີ່ຜ່ານມາ: ວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາກໍາລັງສົນທະນາແລະອອກແບບຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ປະມານຄະນະກໍາມະ sandwich ແລະເບິ່ງປ່ອງຢ້ຽມ
  • ຕໍ່ໄປ: NONE!
  • WhatsApp Online Chat !